Jadual Penentu Kandungan


JADUAL PENENTU KANDUNGAN

Mata pelajaran           : Matematik

Kelas                          : 5 Inovatif

Tajuk                          : Pecahan

 
 
UNIT
 
PENGETAHUAN
 
KEMAHIRAN
 
FAKTA
 
KONSEP/
ISTILAH
 
GENERALISASI
 
KOGNITIF
 
PSIKOMOTOR
 
SOSIAL
 
UNIT  1
 
Pecahan tak wajar
 
Pecahan tak wajar
 
Pecahan tak wajar, pengangka, penyebut, separuh, suku
 
Memahami, menamakan dan menulis pecahan tak wajar dengan penyebut tak lebih dari 10
 
Pelajar dapat membezakan antara pecahan wajar dan pecahan tak wajar
 
Menunjukkan pecahan tak wajar menggunakan objek
 
Murid berkomunikasi dengan murid lain
 
UNIT 2
 
Nombor bercampur
 
 
Nombor bercampur terdiri daripada nombor bulat dan  pecahan
 
Pecahan, pecahan wajar, pecahan tak wajar, nombor bercampur
 
Memahami, menamakan dan menulis nombor bercampur dengan penyebut tak lebih dari 10
 
Pelajar dapat menukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur dan sebaliknya
 
 
 Menuang cecair kedalam bekas
 
Mendengar dan mematuhi arahan guru
 
UNIT 3
 
Menambah pecahan
 
Menambah dua nombor bercampur
 
Nombor bercampur, sama dengan, bentuk paling mudah, darab, diagram, carta pecahan, penyebut
 
Menambah dua nombor bercampur dengan penyebut yang sama.
Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan nombor bercampur
 
Pelajar dapat mencari hasil tambah dua nombor bercampur
 
Aktiviti melukis carta pecahan
 
 
Perbincangan dalam kumpulan

 

4 ulasan: